Natuurcoaching is een vorm van coaching die wandelend wordt uitgevoerd en waarbij de natuur actief wordt ingezet. Coaching in de natuur biedt een krachtige meerwaarde op coaching binnen vier muren. Een aantal voordelen op een rij: 

  • Wandelen in de natuur helpt om stil te worden in je hoofd. De natuur werkt rustgevend, waardoor je beter in staat zal zijn te luisteren naar je innerlijke gevoel.
  • Als je wandelt kom je in beweging, alles wat vast lijkt te zitten in je hoofd, komt hierdoor ook gemakkelijker in beweging.
  • Een gesprek dat wandelend wordt uitgevoerd, biedt ruimte voor stiltes en overpeinzingen. Oogcontact is niet altijd noodzakelijk. Het blijkt voor de cliënt daardoor vaak gemakkelijker zaken te uiten, die gevoelig of pijnlijk zijn.
  • In de natuur beweeg je je buiten je eigen vertrouwde wereld. Je zult letterlijk nieuwe wegen inslaan en nieuwe horizonten ontdekken. Hierdoor zul je gemakkelijker openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën.

Daarnaast biedt de natuur ongekende mogelijkheden om te werken met metaforen en symbolieken. Dit brengt vrijwel altijd krachtige doorbraken in het bewustzijnsproces. Een symbool biedt de mogelijkheid het probleem even uit je hoofd te plaatsen, waardoor je er letterlijk van een afstand naar kan kijken. Dit brengt je dichter bij je gevoel en leidt steevast tot heldere inzichten. Door het probleem visueel te maken, creëer je tevens een duidelijke verankering. Hetzelfde geldt voor symbolische handelingen. Keuzes die op deze wijze lijfelijk worden ervaren, zullen uiteindelijk echt en blijvend zijn. (bron: innersteps.nl)

Een belangrijk verschil met andere manieren van coachen is dat we bij natuurcoaching eerst uitgebreid stil staan bij wat er nu is. Hoe is de situatie op dit moment (en nog niet waar je naartoe wilt). Vanuit daar formuleren we een wens en een vraag, We onderzoeken wat je tegenhoudt en kijken naar wat je draagkracht kan vergroten, vervolgens formuleren we een concreet stappenplan. Zodat je werkelijk tot actie overgaat.

Een belangrijk onderdeel is voelen wat er werkelijk in jou leeft. De natuur ondersteunt jou daarin. Ons hoofd is vaak bezig met wat je allemaal moet, wat er van je verwacht wordt, wat er beter/anders kan. Ik help je te voelen hoe het NU is in jou en de antwoorden te zoeken die in jou leven.